JTT

MARKARBETEN

Vi samarbetar med företag

Kontakta oss

Markarbete

Har ni köpt en tomt? Vi hjälper er från trädfällning till byggklar tomt.

 • Markarbete för tillbygge
 • Markarbete för villa och garagebygge
 • Grävning för elbilsladdare
 • Dränering
 • Vatten och avlopp
 • Enskilt avlopp, minireningsverk (vi projekterar en komplett lösning mellan kund och kommun för godkänd anläggning)
 • Totalentreprenör vid LTA, lågtrycksavlopp. Vi installerar pumpstation och tillhandhåller elektriker samt rörmokare.
 • Kommunalt VA
 • Dagvattensanering
 • Dränering och fuktisolering av källare.

Stenspräckning

Med simplex (stenspräckare)

Rivning

Vi hjälper dig med rivningslov, rivning till färdig tomt för ex nytt bygge.
Vi utför rivning med ”selektiv rivning” viket innebär att vi sortera allt material för återvinning.

Snöskottning, halkbekämpning, sopning

 • Snöskottning och halkbekämpning på vintern
 • Sopning på vår och sommar

Uthyrning av maskiner

Vi hyr ut många olika maskiner både till privatpersoner och företag.