JTT

MARKARBETEN

Vi samarbetar med företag

Kontakta oss

Rivning

Vi hjälper dig med rivningslov, rivning till färdig tomt för ex nytt bygge.
Vi utför rivning med ”selektiv rivning” viket innebär att vi sortera allt material för återvinning.

Stenspräckning

Med simplex (stenspräckare)

Nybygge

Har ni köpt en tomt? Vi hjälper er från trädfällning till byggklar tomt.

  • Tillbygge
  • Garagebygge

Vi utför

  • Grävning för elbilsladdare
  • Dränering
  • Vatten o avlopp
  • Enskilt avlopp, minireningsverk (vi projektera en komplett lösning mellan kund och kommun för godkänd anläggning)
  • Totalentreprenör vid LTA, lågtrycksavlopp. Vi installera pumpstation och tillhandhåller elektriker och rörmokare.
  • Kommunalt VA
  • Dagvatten sanering
  • Dränering av källare

Snöskottning och vår sopning på vinterhalvåret

Viss uthyrning av maskiner