JTT

FÖRSÄLJNING

Vi säljer och transporterar olika typer av material med kranbil, tipp bil och storsäck.

Kontakta oss

Fyllnadsmassor

Bergkross

Grusmaterial

Bärlager

Natursingel/Gårdssingel

Kullersten

Stenmjöl

Matjord-finsorterad jord

Makadam

Vi har ett eget sorteringsverk för sortering av grus och jordmaterial är en del i vårt miljöarbete.

Material återvinns och sorteras till olika fraktioner. Analyser görs för att säkerställa kvaliteten.