JTT

FÖRSÄLJNING

Vi säljer och transporterar olika typer av material med kranbil, tippbil och storsäck.

Kontakta oss

Ring eller mejla oss för mer information!

Vi har ett eget sorteringsverk för en del i vårt miljöarbete.

Material återvinns och sorteras till olika fraktioner. Analyser görs för att säkerställa kvaliteten.